Healy

        0118 - 637018            ko@grotergeheel.nl

Healy

Aanvullende behandeling


Naast de balansbehandeling wordt bij GroterGeheel ook de Healy aangeboden. Je kunt behandelingen boeken in de praktijk, maar je kunt de Healy via GroterGeheel ook aanschaffen voor gebruik thuis.

 

 

Alles in het lichaam heeft zijn eigen trilling of frequentie. De Healy frequentieprogramma’s helpen het lichaam af te stemmen op de juiste frequenties. Vergelijk het met een radio. Wanneer een radio niet goed is afgestemd, stoort hij. Zo is het met het lichaam ook.

 

Een frequentieprogramma bestaat uit vele verschillende frequenties. De volgorde en tijdsduur van de gebruikte frequenties ligt echter niet vast. In de Healy zit een sensor die iedere tien seconden analyseert welke frequentie op dat moment nodig is en voor hoe lang. Een behandeling met de Healy is daardoor nooit hetzelfde, maar altijd op maat gemaakt.

 

Elektrostimulatie

 

Healy heeft een wisselwerking met het lichaam via elektroden, die als armband om de pols, als oorclip of als kleefelektroden worden gedragen. Een smartphone of tablet dient als scherm, geheugen en besturingseenheid.

 

Bij GroterGeheel wordt de Healy Resonance editie gebruikt, die naast toegang tot alle Healy frequentieprogramma’s voor elektrostimulatie ook een analysefunctie heeft, waarmee het energieniveau van de chakra’s en emotionele achtergronden kunnen worden geanalyseerd. Aan de hand van analyse kan ook het frequentieprogramma worden voorgesteld waar op dat moment de grootste behoefte aan is. Daarnaast kunnen optimalisatiefrequenties worden voorgesteld en doorgegeven zonder elektroden.

 

NB: Healy is een medisch product voor de behandeling van chronische pijn, fibromyalgie, skeletpijn en migraine en voor de ondersteunende behandeling van psychische aandoeningen zoals depressie, angst en daaraan gerelateerde slaapstoornissen. Alle andere toepassingen van de Healy worden niet erkend door de reguliere geneeskunde omdat de werking hiervan niet wetenschappelijk is aangetoond.

 

Uitgebreide informatie vind je op de Healy website.

 

Kosten

 

€ 40,00 per sessie.

 

In combinatie met de balansbehandeling: € 50,00 per sessie.

 

Contante betaling.

 

Resultaten

 

De effectiviteit van de Healy is in twee enquêtes gepeild onder 87 gebruikers die langere tijd met de Healy hebben gewerkt. Van deze gebruikers gaf 45% aan een verbetering van symptomen te ervaren. Daarnaast merkte nog eens 29% een lichte verbetering en 18% zelfs een sterke verbetering.


In totaal gaf maar liefst 92% van de gebruikers aan een verbetering van symptomen te hebben ervaren. Slechts 8% merkte geen verandering op in de gezondheidstoestand.

 

Contra-indicaties

 

Toepassingen van de Healy Resonance, zonder elektroden: geen contra-indicaties.

 

Contra-indicaties bij gebruik van de Healy frequentieprogramma’s met elektroden:


  • Zwangerschap.
  • Epilepsie.
  • Hartklachten
  • Bloeding en risico op bloeding of embolie.
  • Pacemakers en andere elektronische implantaten.
  • Metalen voorwerpen/implantaten in het te behandelen gebied.
  • Niet op delen van de huid die behandeld zijn met radiotherapie, die overgevoelig zijn, of bij koorts.


Bij twijfel altijd eerst een arts raadplegen.

 

NB: Healy toepassingen met elektroden zijn alleen geschikt voor volwassenen. Over de behandeling van minderjarigen zijn te weinig gegevens bekend. Alle behandelingen van minderjarigen vallen onder de verantwoordelijkheid van de ouders, de wettelijke vertegenwoordiger of de behandelend arts.

 

 

 

 

Aanschaf

 

GroterGeheel is een onafhankelijke distributiepartner van Healy World. Aanschaf via GroterGeheel kan via onderstaande link:

 

https://partner.healyworld.net/yoored

 

Na inschrijving kun je vanuit je eigen account je bestelling plaatsen. Mocht er iets onduidelijk zijn, neem dan gerust contact met me op.

 

Informatie over de verschillende Healy pakketten vind je hier.

 

© 2019 - GroterGeheel

Neem contact op

Westmede 41

4337 AK Middelburg

0118 - 637018

KvK: 20135830

BTW: NL1494.25.168.B01


IBAN: NL83 RABO 0171 7723 69

ten name van J.P. de Rooij